Zahide Şenalp


Zahide Şenalp

Mezun Olduğu Üniversiteler ve Programlar:
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Çalışma Yaptığı Projeler ve Alanlar:

Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Sistemleri ve Akreditasyon
JCI Denetçiliği
Proje Yönetimi
Sağlıkta Buluşma Noktası ve Gönüllü Sağlık Gözlemciliği Proje Uzmanlığı
Değişim Yöneticiliği
Sağlık İdareciliği
İletişim Çalışmaları
İzleme ve Değerlendirme Uzmanlığı
Satın Alma Uzmanlığı
İşe Alma ve Yerleştirme Uygulamaları
Eğitim Uzmanlığı

Şu anki Görevi:
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık İl Koordinasyon Birimi Çalışanı

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ