Yusuf Öztürk


Yusuf Öztürk

Mezun Olduğu Üniversiteler ve Programlar:

Türk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme Yüksek Lisansı (tez aşamasında)

Anadolu Üniversitesi - Adalet Bölümü 2014

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-İktisat Bölümü 1996

Çalışma Yaptığı Projeler ve Alanlar:

Hakemli Tıbbi Sosyal Hizmet e-dergisi editörlüğü,Denetim, Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmetler, AMATEM-ÇEMATEM, Madde bağımlılığında tedavi ve rehabilitasyon, Denetimli Serbestlik, Nöromüsküler Hastalıklar, Nadir Hastalıklar, Sağlık tesislerinde Dini Danışmanlık ve Manevi Bakım, özürlülük ölçütü sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları, sosyal güvenlik uygulamalarında maliyet analizi ve fiyatlandırma, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri,

Şu anki Görevi:

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ