Aday Memur Eğitimi Sertifika Programı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI


Ders Bilgileri

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
DERSE KATILMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Dersin Detayı

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
Eğitim Süresi:01:50:03
Eğitimciler:Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Dersin Amacı

Aday Memur Eğitimi Programı bünyesindeki aday memurların ve diğer katılımcıların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin Hedefi

Aday memurların ve diğer katılımcıların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dersi ile ilgili konuları meslek yaşantılarında kullanabilmeleridir.

Neler Öğreneceksiniz?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dersi; Anayasa, Genel Esaslar (Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti, Değiştirilemeyecek hükümler, Devletin temel amaç ve görevleri, Egemenlik, Yasama yetkisi, Yürütme yetkisi ve görevi, Yargı yetkisi, Kanun önünde eşitlik, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü), Temel Hak ve Ödevler (Genel Hükümler, Kişinin Hakları ve Ödevleri, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler, Siyasî Haklar ve Ödevler), Cumhuriyetin Temel Organları (Yasama, Yürütme, Yargı), Mali ve Ekonomik Hükümler, Yürütme konularını kapsamaktadır.

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dersi; Anayasa, Genel Esaslar (Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti, Değiştirilemeyecek hükümler, Devletin temel amaç ve görevleri, Egemenlik, Yasama yetkisi, Yürütme yetkisi ve görevi, Yargı yetkisi, Kanun önünde eşitlik, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü), Temel Hak ve Ödevler (Genel Hükümler, Kişinin Hakları ve Ödevleri, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler, Siyasî Haklar ve Ödevler), Cumhuriyetin Temel Organları (Yasama, Yürütme, Yargı), Mali ve Ekonomik Hükümler, Yürütme konularını kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

1. Anayasa kavramını ve önemini bilir.
2. Genel Esasların neler olduğunu bilir.
3. Temel Hak ve Ödevleri bilir ve değerlendirir.
4. Cumhuriyetin Temel Organlarını bilir.

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Lisans : 1990-1994 , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1995-1997

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tez Konusu: Siyasal Katılma Bağlamında 1961 ve 1982 Anayasaları ve Uğradıkları Değişiklikler) 1998-2002

Doktora: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Tez Konusu: Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Ölçütü Olarak Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri) 2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere'nin Essex Üniversitesi'nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ