Tedarik Zincirinde Performans Ölçümleri


Ders Bilgileri

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız

Dersin Detayı

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
Eğitim Süresi:0 dakika
Eğitimciler:Eğitmen Adı Soyadı
Dersin Amacı

Katılımcıların, Tedarik Zincirinde Performans Ölçümleri dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin Hedefi

Katılımcıların, Tedarik Zincirinde Performans Ölçümleri dersi ile ilgili konuları meslek yaşantılarında kullanabilmeleridir.

Neler Öğreneceksiniz?

Katılımcıların, Tedarik Zincirinde Performans Ölçümleri dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin İçeriği

Tedarik Zincirinde Performans Ölçümleri Dersi; Tasarım, Uygulama ve Kullanım olarak üç aşamada değerlendirmesini kapsamaktadır.
Tasarım; Ölçülecek temel amaçların tanımlanmasını ve belirlenen amaçlar doğrultusunda ölçütlerin tasarımını kapsamaktadır.
Uygulama; Ölçümlerin düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla verilerin toplanmasını ve işlenmesi için sistemlerin ve prosedürlerin uygulamaya geçirilmesini kapsamaktadır.
Kullanım; İşlemlerin etkin ve etkili olup olmadığının ve stratejinin başarılı olarak uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi amacı ile ölçüm sonuçlarının gözden geçirilmesini kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların, Tedarik Zincirinde Performans Ölçümleri dersi amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, sorumluluk ve çeşitli hükümler ile ilgili konuları öğrenmeleri beklenmektedir.

Eğitimen Bilgileri
Eğitmen Hakkında kısa özgeçmiş ve akademik kariyer bilgileri yer alacaktır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ