TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ


Ders Bilgileri

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
DERSE KATILMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Dersin Detayı

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
Eğitim Süresi:1 Saat 38 Dakika
Eğitimciler:Prof. Dr. Alper CİHAN
Dersin Amacı

Aday Memur Eğitimi Programı bünyesindeki aday memurların ve diğer katılımcıların, Taşınır Mal Yönetmeliği dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin Hedefi

Aday memurların ve diğer katılımcıların, Taşınır Mal Yönetmeliği dersi ile ilgili konuları meslek yaşantılarında kullanabilmeleridir.

Neler Öğreneceksiniz?

Aday Memur Eğitimi Programı bünyesindeki aday memurların ve diğer katılımcıların, Taşınır Mal Yönetmeliği dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin İçeriği

Taşınır Mal Yönetmeliği dersi; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri konularını kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Aday Memur Eğitimi Programı bünyesindeki aday memurların ve diğer katılımcıların, Taşınır Mal Yönetmeliği dersi kapsamındaki yönetmeliğin içeriğindeki amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar, sorumluluk ve görevliler, defter ve belgeler, taşınır işlemleri, kamu idareleri arasında taşınır devri ve tahsisi, sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesabı, numaralandırma ve kod sistemi, çeşitli hükümler ile ilgili konuları öğrenmeleri beklenmektedir .

Prof. Dr. Alper Cihan

Mezun Olduğu Üniversiteler ve Programlar:

Lisans, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1990 Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Gazi Üniversitesi, 1999 Yrd. Doç. Dr., Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1999–2005 Doç. Dr., Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005–2006 Doç. Dr. Klinik Şefi, S.B. Taksim E.A. Hastanesi, İstanbul, 2006-2008 Doç. Dr. Klinik Şefi, S.B. Bağcılar E.A. Hastanesi, İstanbul, 2008-2010 Master, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Beykent Üniversitesi, 2008-2010 Doç. Dr., Florance Nightingale HYO, İstanbul Üniversitesi, 2010 Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 2011-halen

Çalışma Yaptığı Projeler ve Alanlar:

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü, Z. Karaelmas Üniversitesi, 1999 – 2003 Senato Üyesi, Z. Karaelmas Üniversitesi, 1999 – 2003 Deney Hayvanları Araştırma Ünitesi Kurucusu, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 1999 – 2003 Deney Hayvanları Ünitesi Yürütme Kurulu Üyesi, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 1999 – 2003 Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Ü., Z. Karaelmas Üniversitesi, 1999-2006 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 1999-2006 Hastane Yönetim Kurulu Üyesi, Z. Karaelmas Üniversitesi, 2000-2004 GC Klinik Nütrisyon AD Başkanı, Z.K.Ü. Sağlık Bilimleri Ens., 2003-2006 Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı, Z. Karaelmas Üniversitesi, 2004-2006 Eğitim ve Yönetmelik Komisyonu Ü., Z. Karaelmas Üniversitesi, 2004-2006 Tıp Fakültesi Web Kulüp Sorumluluğu, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 2000-2006 Tıp Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 2004-2006 Tıp Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı, Z.K.Ü. Tıp Fakültesi, 2004-2006 Klinik Şefi, S.B. Taksim E.A. Hastanesi, 2006-2008 Ameliyathane Sorumlusu, S.B. Taksim E.A. Hastanesi, 2006-2007 Klinik Şefi, S.B. Bağcılar E.A. Hastanesi, 2008-2010 Kurucu Başhekim, S.B. Bağcılar E. A. Hastanesi, 2006-2010 İSUZEM Müdür, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 2010-Halen Rektör Danışmanı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2010 Rektör Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012 DSİM Harcama Yetkilisi, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012 İÜ Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012 Sosyal Tesisler Yürütme Kurulu Başkanı, İstanbul Üniversitesi, 2010-2011 İÜ Kurumsal Otomasyon Projesi Yürütücüsü, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012 YÖK Performans Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, 2010-2012

Şu anki Görevi:

YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, 2010-Halen Rektör Danışmanı, İstanbul Üniversitesi, 2012-Halen Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı, İstanbul Üniversitesi, 2013- Halen SAM Müdür, Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 2010-Halen

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ