Sağlık Sistem Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Süreçlerin Tanımlanması Ve Dokümantasyonu


Ders Bilgileri

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız

Dersin Detayı

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
Eğitim Süresi:0 dakika
Eğitimciler:Eğitmen Adı Soyadı
Dersin Amacı

Katılımcıların; süreçlerin tanımlanması, amaç, performans göstergeleri ve hedefleri, hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bittiği, sürecin sahibi / sorumlusu, sürecin sınırları, süreçlerin tanımlanması, uygulayıcılar, girdiler, kaynaklar, alt süreçleri-faaliyetler, çıktılar, müşteriler, müşterinin ihtiyaç ve beklentileri (müşterinin sesi), sürecin ihtiyaç ve beklentileri (sürecin sesi), kontrol noktaları ve kriterleri, performans hedefleri, süreçlerin dokümantasyonu ve kontrolü, grafiksel sunumlar, akış diyagramları, yazılı talimatlar, görsel medya araçları, kontrol listeleri, elektronik yöntemler, analogdan dijitale, süreç haritası, süreç listesi, süreç etkileşim matrisi, süreç etkinlik kriterleri listesi konularını öğrenmeleridir.

Dersin Hedefi

Katılımcıların; süreçlerin tanımlanması, amaç, performans göstergeleri ve hedefleri, hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bittiği, sürecin sahibi / sorumlusu, sürecin sınırları, süreçlerin tanımlanması, uygulayıcılar, girdiler, kaynaklar, alt süreçleri-faaliyetler, çıktılar, müşteriler, müşterinin ihtiyaç ve beklentileri (müşterinin sesi), sürecin ihtiyaç ve beklentileri (sürecin sesi), kontrol noktaları ve kriterleri, performans hedefleri, süreçlerin dokümantasyonu ve kontrolü, grafiksel sunumlar, akış diyagramları, yazılı talimatlar, görsel medya araçları, kontrol listeleri, elektronik yöntemler, analogdan dijitale, süreç haritası, süreç listesi, süreç etkileşim matrisi, süreç etkinlik kriterleri listesi konularını meslek yaşantılarında kullanabilmeleridir.

Neler Öğreneceksiniz?

Katılımcıların; süreçlerin tanımlanması, amaç, performans göstergeleri ve hedefleri, hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bittiği, sürecin sahibi / sorumlusu, sürecin sınırları, süreçlerin tanımlanması, uygulayıcılar, girdiler, kaynaklar, alt süreçleri-faaliyetler, çıktılar, müşteriler, müşterinin ihtiyaç ve beklentileri (müşterinin sesi), sürecin ihtiyaç ve beklentileri (sürecin sesi), kontrol noktaları ve kriterleri, performans hedefleri, süreçlerin dokümantasyonu ve kontrolü, grafiksel sunumlar, akış diyagramları, yazılı talimatlar, görsel medya araçları, kontrol listeleri, elektronik yöntemler, analogdan dijitale, süreç haritası, süreç listesi, süreç etkileşim matrisi, süreç etkinlik kriterleri listesi konularını öğrenmeleridir.

Dersin İçeriği

*Süreçlerin Tanımlanması
*Süreçlerin Dokümantasyonu ve Kontrolü

Öğrenme Çıktıları

Süreçlerin Tanımlanması / Amaç / Performans Göstergeleri ve Hedefleri / Hangi Faaliyetle Başlayıp Hangi Faaliyetle Bittiği / Sürecin Sahibi / Sorumlusu / Sürecin Sınırları / Süreçlerin Tanımlanması / Uygulayıcılar / Girdiler / Kaynakları / Alt Süreçleri-Faaliyetleri / Çıktılar / Müşterileri / Müşterinin ihtiyaç ve beklentileri (Müşterinin Sesi) / Sürecin ihtiyaç ve beklentileri (Sürecin Sesi) / Kontrol Noktaları ve Kriterleri / Performans Hedefleri / Süreçlerin Dokümantasyonu ve Kontrolü / Grafiksel sunumlar / Akış Diyagramları / BPMN / Yazılı Talimatlar / Görsel Medya Araçları / Kontrol Listeleri / Elektronik Yöntemler / Analogdan Dijitale / Süreç Haritası / Süreç Listesi / Süreç Etkileşim Matrisi / Süreç Etkinlik Kriterleri Listesi / Bir süreçten beklenmesi gereken özelliklerin neler olduğunun anlaşılması

Eğitimen Bilgileri
Eğitmen Hakkında kısa özgeçmiş ve akademik kariyer bilgileri yer alacaktır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ