Aday Memur Eğitimi Sertifika Programı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ


Ders Bilgileri

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
DERSE KATILMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Dersin Detayı

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
Eğitim Süresi:0:46:16
Eğitimciler:Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Dersin Amacı

Aday Memur Eğitimi Programı bünyesindeki aday memurların ve diğer katılımcıların, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin Hedefi

Aday memurların ve diğer katılımcıların, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi dersi ile ilgili konuları meslek yaşantılarında kullanabilmeleridir.

Neler Öğreneceksiniz?

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi dersi; Kalitenin tanımı, toplam kalite yönetiminin tanımı ve tarihçesi, toplam kalite yönetiminde temel kavramlar, toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri, toplam kalite yönetimine örnekler, toplam kalite yönetiminde sürekli iyileşme, toplam kalite yönetiminde ölçme ve değerlendirme, süreç yönetimi, önlemeye dönük yaklaşım, il performans ve kalite koordinatörlüğü görev yetki ve sorumlulukları, yönetmelik doğrultusunda denetlenecek kurumlar konularını kapsamaktadır.

Dersin İçeriği

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi dersi; Kalitenin tanımı, toplam kalite yönetiminin tanımı ve tarihçesi, toplam kalite yönetiminde temel kavramlar, toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri, toplam kalite yönetimine örnekler, toplam kalite yönetiminde sürekli iyileşme, toplam kalite yönetiminde ölçme ve değerlendirme, süreç yönetimi, önlemeye dönük yaklaşım, il performans ve kalite koordinatörlüğü görev yetki ve sorumlulukları, yönetmelik doğrultusunda denetlenecek kurumlar konularını kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

1. Kalitenin tanımını, toplam kalite yönetiminin tanımını ve tarihçesini bilir.
2. Toplam kalite yönetiminde temel kavramları ve temel ilkeleri bilir.
3. Toplam kalite yönetiminde sürekli iyileşmeyi, ölçme ve değerlendirmeyi, süreç yönetimini, önlemeye dönük yaklaşımı bilir.
4. İl performans ve kalite koordinatörlüğü görev yetki ve sorumluluklarını bilir.
6. Yönetmelik doğrultusunda denetlenecek kurumları tanır.

Dr. Abdullah ÖZTÜRK

Görev Yeri : SAĞLIK BAKANLIĞI

Görev Unvanı : DAİRE BAŞKAN

Öz Geçmişi ve İş Deneyimi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-2000 yılları arasında Ankara, Konya ve Bursa illerinde çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim olarak görev yaptı.

2000-2005 yılları arasında Van ilinde; İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

2005-2008 yılları arasında Rize 82. yıl Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevi yanında,

Hemodiyaliz Sorumlu Hekimliği ve Hastane Performans ve Kalite Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

2009 yılı Haziran ayında göreve başladığı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel

Müdürlüğü'nde, Eylül 2009 tarihi itibarı ile Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı,

Mart 2012 tarihi itibarı ile de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta performans yönetimi ve klinik kalite konularına ilgi duyan Dr Abdullah Öztürk evli ve üç erkek çocuk babasıdır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ