Programın somut amaçları ve avantajları


Bu programın açılması ile aday memur eğitimlerinin niteliğinin arttırılması, daha kolay ulaşılabilirliğinin sağlanması, iş gücü kaybının önlenmesi ve eğitimde engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle aday memuru eğitimine ulaşılabilirliğin sağlanması, aday memurlarının göreve daha erken dönemde, daha bilinçli olarak başlamalarının sağlanması, zaman, mekân, iş gücü ve mali açıdan kazanç sağlanması, kamudan daha nitelikli hizmet alınması, aday memurlarını eğitmek için daha sistemli ve kolay erişilebilir bir eğitim modeli ile bu konudaki performansın yükselmesi konularında avantaj sağlanacaktır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ