Prof.Dr. Halim İŞSEVER


Prof.Dr. Halim İŞSEVER

Halim İşsever İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1977’de İstanbul Haydarpaşa Lisesini derece ile bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünden 1982 ’de derece ile mezun olmuştur.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans çalışmalarına başlamış, ‘Görme Ağırlıklı İşlerde Göz Sağlığı İçin Yeterli Çevre Koşullarının Ve Görme Bozukluklarının Araştırılması’ konulu yüksek lisans tezini 1988’de başarı ile tamamlamıştır.

1988 yılında aynı anabilim dalında doktora çalışmalarına başlamış , ‘Görme Ağırlıklı İşlerde Renk Görme Ve Bu Tür İşlerde Çalışanlarda FM-100 HUE Test Skorları ‘ konulu doktora tezini 1992’de başarı ile tamamlamıştır.

2006 yılında Sağlık Bilimleri - İş Sağlığı alanında Doçent unvanını almıştır.  01.10.2009 tarihinden itibaren Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Tıp’ta Bilgisayar Uygulamaları Bilim Dalı Başkanlığı’na atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.  

2010 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Satınalma Komisyon üyeliğine getirilmiş, 2011 yılında Gider Gerçekleştirme Süreç Yöneticisi ve satınalma komisyon başkanı olarak atanmıştır. 2011 yılında profesör olmuştur.

2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür yardımcısı olarak idari görevini sürdürmektedir. 

Prof.İşsever, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ