Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu


Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu

Mezun Olduğu Üniversiteler ve Programlar:

Lisans: Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu (1990)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Genel Gazetecilik (1993)

Doktora: Marmara Üniversitesi SBE Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği (1998)

Çalışma Yaptığı Projeler ve Alanlar:

‘yerel yönetimlerde ve kâr amacı gütmeyen örgütlerde halkla ilişkiler’, ‘halkla ilişkilerde araştırma plânlaması’, ‘stratejik iletişim yönetimi’ ve ‘medya ekonomisi’ alanlarında çalışmakta.

Şu anki Görevi:

İstanbul Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde Profesör.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ