Necip GÜLMÜŞ


Necip GÜLMÜŞ

Mezun Olduğu Üniversiteler ve Programlar:

Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü-2002

Yüksek Lisans: THK Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü-2013

Çalışma Yaptığı Projeler ve Alanlar:

- Atama işleri

-Personel özlük işleri

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği

Şu anki Görevi:

Atama Daire Başkanı (T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ