Kamu Akademi’nin hedefi nedir?


Kamu Akademi’nin hedefi nedir?

Proje Misyonu:

  • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek
  • Personelin;
  • Kamu hizmetlerinin,
  • Etik değerlerin,
  • Devlet ve toplum bilincinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak
  • Hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ