Kamu Akademi Nedir?


Kamu Akademi Nedir?
1- Kamu Akademi Nedir?
İstanbul Üniversitesi Kamu Akademi projesi ile tüm kamu alanında online eğitim platformunun kolay, hızlı ve nitelikli öğrenim bilgilerinin sunulması hedeflenmektedir. Uzaktan eğitimin zaman ve mekan avantajı ile tüm kamu personeline alanında uzman eğitimcilerle online eğitim verilmektedir.
Aday Memur Eğitim Programında, Temel Eğitim kapsamında 13 ders, Hazırlayıcı Eğitim kapsamında 18 ders bulunmaktadır. “Aday Memur Eğitimi: Amacı ve Prensipleri” ve “Personel Aday Eğitimi: Hedef ve Gerekçeleri” dersleri bilgilendirme dersleridir, bu derslerin sınavları bulunmamaktadır.
 
2- Eğitimler ve Sınavlar Nasıl Yapılır?
Eğitimler alan uzmanları tarafından hazırlanmış ders sunumları şeklindedir. Her bir ders için hazırlanan sunumların izlenmesinden sonra her dersin sonunda bulunan 10 soruluk ders değerlendirme testinden %60 başarı beklenmektedir. Her dersin sonundaki sınavlardan başarılı olunan dersler için Ders Yeterlilik Belgesi alınmaya hak kazanılacaktır. Ders sınavlarının tekrarlanmasında alınan en yüksek not geçerli olacaktır. Bu şekilde bütün derslerdeki eğitimler bittikten sonra, bitirme dersinin içindeki bitirme sınavı testinin cevaplanması gerekmektedir. Bitirme sınavından alınması gereken başarı oranı ise %60 dir. Derslerden sonra cevaplanması gereken testleri bitirmeden, programı bitirme dersinin ve sınavının görülmesi mümkün olmayacaktır.  
 
3- Eğitim Programı Nasıl Sonlanır?
Eğitim programındaki dersleri ve sınavları başarı ile tamamladığınızda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınava girmek için gerekli olan Aday Memur Eğitimi Programını tamamlama sertifikasını almaya hak kazanacaksınız.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ