Depo Tasarımı ve Yönetimi


Ders Bilgileri

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız

Dersin Detayı

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi AUZEF Online Eğitim
Eğitim Kontenjanı:Sınırsız
Eğitim Süresi:0 dakika
Eğitimciler:Eğitmen Adı Soyadı
Dersin Amacı

Katılımcıların, Depo Tasarımı ve Yönetimi dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin Hedefi

Katılımcıların, Depo Tasarımı ve Yönetimi dersi ile ilgili konuları meslek yaşantılarında kullanabilmeleridir.

Neler Öğreneceksiniz?

Katılımcıların, Depo Tasarımı ve Yönetimi dersi ile ilgili gerekli müfredatı öğrenmeleridir.

Dersin İçeriği

Depo Tasarımı ve Yönetimi Dersi; Malzeme Yönetimi, Malzeme Yönetimi’nin Amaçları, Malzeme Tipleri, Malzeme Kodlama Sistemi, Stok ve Depo Kavramları, Lojistik Yönetimi ve Depolar, Etkin Stok Yönetimi için Depo Yönetiminin Temelleri, Depo, Depolama ve Dağıtım Merkezi Kavramları, Lojistikte Depolamanın Yeri, Depoların Değişen Rolleri, Depo Organizasyonu ve Diğer Bölümlerle İlişkileri, Depolarda Adresleme, Depo Yerinin Seçimi, Kullanılan Analitik Yöntemler, Elleçleme Ekipmanları, Depo Tasarımı Metodolojisi, Depolamada Bilgi Teknolojileri, Depolamada Adresleme ve Yerleştirme Teknikleri, FIFO vd. Kurallar, Bar kod Kullanımı, RFID Kullanımı, Depo Yönetimi ve Depolama Prosedürleri, Depo Performans Değerlendirme Ölçütleri, Otomatik Depolama ve Çekme Sistemlerini kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların, Depo Tasarımı ve Yönetimi dersi kapsamındaki yönetmeliğin içeriğindeki amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, sorumluluk ve çeşitli hükümler ile ilgili konuları öğrenmeleri beklenmektedir.

Eğitimen Bilgileri
Eğitmen Hakkında kısa özgeçmiş ve akademik kariyer bilgileri yer alacaktır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ