Aday memur kimdir?


Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınav veya Sağlık Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak veya kura çekilerek temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atananları ifade eder.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ