Aday Memur Eğitimi Nedir?


Aday memurların eğitiminin amacı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasa da ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır. Eğitimlerini başarı ile tamamlamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ