Aday Memur Eğitimi ne işe yarar?


Aday memur eğitimindeki, Temel Eğitim kapsamında aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. Hazırlayıcı eğitim ile aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

KAMU AKADEMİ

KAMU AKADEMİ